RUZANNA VOSKANYAN

RUZANNA VOSKANYAN

Armenia

Ruzanna Voskanyan was born in Yerevan, 1989. She used to visit the Youth Literary Media Centre of the Writers’ Union of Armenia, called “Tsolq”. Her works have been published in “Grakan Tert”, “Gretert”, “Tsolqer”, “Mihr” and other periodicals, also in “Word and hope”, “Root and light”, “Words and Promise”, “Modern Armenian Young Poets” and other anthologies. In 2007 her first collection of poems, entitled “Transparent rains” was published. She was awarded several prizes, including the RA Presidential Youth Award. 


Bibliographia

Collections 

 • 2013, «Հետոևավելիհետո» 
 • 2008, «Թափանցիկ անձրևներ» 

Anthologies

 • 2014, «Երիտասարդակա նկայարան» 
 • 2014, "Новые писатели 2014"  
 • 2013, «Ի սկզբանե էր բանն»  
 • 2013, «18-33. արդի հայ պոեզիայի անթոլոգիա» 
 • 2013, «Տառեր քարերին» (երկլեզու անթոլոգիա) 
 • 2011, «Արդի հայ երիտասարդ բանաստեղծներ» 
 • 2011, «Անկախության սերունդ» 
 • 2010, «Թռիչք և թևեր»
 • 2009, «Խոսք և խոստում»
 • 2009, «Բարի երթ» 
 • 2008, «Արմատ և լույս» 
 • 2006, «Բառ և հույս»
 • 2004, «Ցոլքեր» 

Articles

Իմ Ջենովան

-Եվ աշխարհում հաստատ կա մեկ ուրիշ քաղաք նաև կամ քաղաքներ, որտեղ չես ծնվել, բայց որոնց հետ հանդիպումը քեզ պլանա...